Show simple item record

dc.contributor.authorBayard-Burfield, Louise
dc.date.accessioned2010-09-30T09:02:15Z
dc.date.available2010-09-30T09:02:15Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23565
dc.description.abstractBakgrund: En undersökning får sällan hundra procents deltagande och de som ingår i målgruppen, men saknas efter sista undersökningsdatum, benämns undersökningens bortfall. Om bortfallet blir för stort, kan tolkningen av slutresultatet bli missvisande. På en enhet i Region Skåne med verksamhet på fyra orter, erbjöds 157 anställda besöka företagshälsovården för en friskprofil (hälsodiskussion med företagssköterska) under våren 2009. Trettionio anställda (24.8%) kom ej till den erbjudna friskprofilen. Syfte: Det primära syftet var att undersöka om ett telefonsamtal med ett erbjudande om ny tid kunde öka antalet deltagare i enhetens friskprofilundersökning. Sekundärt belystes även anledningen till bortfallet, förbättringsmöjligheter och den självskattade hälsan med frågeställningarna: Varför valde du att avstå från det första undersökningstillfället? Hur tror du att man kan få fler att delta i friskprofiler? Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd, jämfört med andra i din ålder? Undersökt grupp: Trettionio anställda som ej kom till den erbjudna friskprofilen. Metod: Semistrukturerad telefonintervju. Resultat: Vid uppringning svarade 32 personer varav fyra tackade nej till en intervju. Bortfallet sjönk med 5.1% till 19.7 % då åtta anställda kom för en friskprofil efter telefonintervjun. De 39 anställda som utgjorde friskprofilundersökningens bortfall kunde delas in i två grupper; nio anställda som missat sin bokade tid och en annan grupp med 30 anställda som till stor del inte haft för avsikt att delta i friskprofilen. Förbättringsförslag som framfördes var vidgad provtagning, läkarundersökning samt att anmälningslistan borde finnas tillgänglig under längre tid. Den självskattade hälsan hos de intervjuade männen kunde jämföras med resultatet från Nationella miljöhälsoenkäten 2007 och låg generellt lägre än rikssnittet. Slutsatser: Det gick att minska friskprofilundersökningens bortfall med en telefonuppföljning i anslutning till att den anställde uteblivit från en bokad tid, 6/9 kom. Däremot var det både svårt att nå och motivera den andra delgruppen av bortfallet som till stor del aldrig haft för intention att delta, endast 2/30 kom. Bortfall är en felkälla som återfinns i nästan alla statistiska undersökningar och kan orsaka systematiska fel. En undersökning bör eftersträva minsta möjliga bortfall. De bästa förebyggande insatserna görs med en god planering och information om undersökningens utförande och syfte till målgruppen. Om ett bortfall ändå uppstår bör man pröva med ett påminnelsebrev eller uppringning.sv
dc.format.extent11 s.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Sahlgrenska akademinsv
dc.relation.ispartofseriesFöretagsläkarkursen Väst 2009sv
dc.subjectFöretagsläkaresv
dc.subjectProjektrapportsv
dc.titleAtt ringa in bortfallet – en telefonintervjustudie av bortfallet till en friskprofilundersökningsv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokL3
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationAB Previasv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record