Show simple item record

dc.contributor.authorProcopan, Mikael
dc.date.accessioned2010-09-21T13:31:52Z
dc.date.available2010-09-21T13:31:52Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23424
dc.description.abstractKardiovaskulära sjukdomar är en av de främsta orsakerna till för tidig sjuklighet och död i Sverige och västvärlden. Deras etiologi är multifaktoriell och starkt förknippad med olika riskfaktorer. Vissa av dessa är opåverkbara, som hereditet, kön och ålder. Andra däremot, som dyslipidemi, högt blodtryck, övervikt, rökning och psykosociala faktorer är påverkbara. Att upptäcka individer som har flera riskfaktorer och därmed lämpliga för primärprevention utgör en utmaning. De flesta riskfaktorer förutom psykosocial stress omfattas av ett lätt användbart risk- och bedömningssystem. Stress däremot är svårare att definiera och mäta. Syftet med detta projektarbete är att skapa en mer detaljerad hälsokontroll som omfattar både traditionell kardiovaskulär riskprofilbedömning och en stressenkät för ett mer prediktivt kardiovaskulärt riskdiagram. Vid studietillfället saknades referensvärde för stressenkäten och därför användes extern enkätcoaching från Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress (CEOS). 53 personer som genomgår en vanlig hälsoundersökning ingår i denna retrospektiva tvärsnittsstudie. 43 av dem besvarar en hemskickad stressenkät (enligt CEOS). Sex (6) personer uppfyller kriterierna för arbetsrelaterad stress och sex (6) personer visar en förhöjd kardiovaskulär riskprofil. I två (2) av fallen uppfylls båda kriterierna. Resultatet är svårt att tolka på grund av begränsat patientmaterial utan möjlighet till en statistisk säkerställning. En utvidgad hälsoundersökning som omfattar även de psykosociala aspekterna bör komplettera nuvarande kardiovaskulära bedömning i företagshälsovården. På så vis ökar möjligheterna till tidig upptäckt och eventuell behandling av patienter som är i riskzonen.sv
dc.format.extent12 s.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Sahlgrenska akademinswe
dc.publisherUniversity of Gothenburg. Sahlgrenska Academyeng
dc.relation.ispartofseriesFöretagsläkarkursen Väst 2004/2006swe
dc.subjectFöretagsläkareswe
dc.subjectProjektrapportswe
dc.titleArbetsrelaterad psykosocial stress en viktig markör till ökad risk för kardiovaskulär sjukdomsv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokL3
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationSensia Hälsa ABsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record