Show simple item record

dc.contributor.authorEneholm, Monica
dc.date.accessioned2010-09-20T09:51:05Z
dc.date.available2010-09-20T09:51:05Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23409
dc.description.abstractEn större livsmedelproducent i Örebro hade problem med hög sjukfrånvaro. I ett försök att komma tillrätta med den genomfördes projektet ”Tidig rehabilitering” under perioden 2004-03-15 – 2005-03-15 i samarbete med Previa. Målet var att minska sjukfrånvaron med två procentenheter under projekttiden. Man önskade också undersöka metodens effektivitet, få en bild av sjukdomspanoramat på företaget, samt påvisa eventuella köns- eller åldersskillnader. En jämförelse med omvärlden planerades också. Arbetsledarna uppmärksammade individer med hög korttidsfrånvaro, som visade tidiga signaler på ohälsa eller som nyss blivit sjukskrivna. Långtidssjukskrivna hanterades utanför projektet. En inventering gjordes tillsammans med projektets företagssköterska en gång i månaden. Hon kallade därefter de gemensamt utvalda personerna till ett djupgående bedömningssamtal. Resultatet av intervjun stämdes av med företagsläkaren och en handlingsplan upprättades. De planerade åtgärderna sanktionerades av företaget innan de genomfördes. Den ackumulerade sjukfrånvaron sjönk från 9.2 % under 2003 till 6.7 % under 2004. Sänkningen berodde uteslutande på en sänkning av den långa frånvaron, medan den korta förblev oförändrad. Totalt 49 individer inkluderades, varav en majoritet under första halvan av projekttiden. Yngre män och medelålders kvinnor var överrepresenterade. Mediantiden mellan inventeringen och bedömningssamtalet var 9 dagar, och mellan bedömningssamtal och avstämning med läkare 7 dagar. 42 individer blev föremål för en eller flera åtgärder från Previa. Kvinnor hade oftare läkarkontakt än män, men i övrigt sågs inga säkra könsskillnader avseende de olika åtgärderna. 27 individer avslutades under projekttiden efter mediantiden 4-5 månader, varav 18 på grund av bättre hälsa/minskad frånvaro eller efter byte av arbetsuppgifter respektive skift. Besvär från rörelseorganen var den dominerande orsaken till ohälsa, därefter kom psykosociala orsaker. Muskuloskeletala besvär drabbade könen lika, men tycks i något högre utsträckning ha drabbat de något äldre. Psykosociala orsaker var vanligare hos kvinnor. Företagets frånvaro var förhållandevis låg jämfört med andra företag i samma bransch. Även om målet uppnåddes kan man inte tillskriva metoden ”Tidig rehabilitering” detta, eftersom det endast var den långa sjukfrånvaron som sjönk. Flera brister i arbetssättet har dock avslöjats, både hos företaget och i det gemensamma arbetssättet, och dessa kommer att korrigeras. ”Tidig rehabilitering” är ett nytt arbetssätt som behöver finslipas. Först därefter kan dess effektivitet utvärderas. Metoden kräver en betydande satsning från både arbetsgivare och företagshälsovård.sv
dc.format.extent10 s.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Sahlgrenska akademinswe
dc.publisherUniversity of Gothenburg. Sahlgrenska Academyeng
dc.relation.ispartofseriesFöretagsläkarkursen Väst 2004/2006swe
dc.subjectFöretagsläkareswe
dc.subjectProjektrapportswe
dc.titleProjekt tidig rehabiliteringsv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokL3
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationAB Previasv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record