Show simple item record

dc.contributor.authorCarlsson Wallöe, Cornelia
dc.date.accessioned2010-09-13T14:28:21Z
dc.date.available2010-09-13T14:28:21Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23334
dc.description.abstractEn hälsobefrämjande arbetsplats kan se ut på många sätt. Gemensamt är dock att sjukfrånvaron är låg och att personalen upplever sig trivas. Därutöver har man funnit att det i arbetsmiljön finns faktorer som kan identifieras som hälsobefrämjande. Syfte: att söka efter och identifiera hälsobefrämjande faktorer på en utvald arbetsplats . Undersökt grupp och metod: Fyra anställda vid Kungälvs sjukhus, IVA har intervjuats. Metoden som använts har varit enskilda intervjuer med såväl öppna som slutna svarsalternativ samt enkla ja eller nejfrågor. Sjukfrånvarostatistik från personalavdelningen har också sammanställts och använts. Särskild vikt har lagts vid att ta fram vilken av Angelöws friskhetsfaktorer man bedömt vara viktigast samt om man själv ansett någon annan faktor vara av betydelse för en friskare arbetsplats. Resultat: Sjukfrånvaron har ökat på Anestesikliniken under 2002 jmf med 2001. Antalet sjukdagar per anställd under 2001 var 21 dagar, under 2002 26 dagar. Enligt verksamhetsberättelsen anses orsaken till ökningen på intensivvårdsavdelningen inte vara påvisade arbetsrelaterade sjukdomar utan orsakas av andra faktorer. En ny schemamodell infördes november 2000. Följande hälsofrämjande faktorer identifierades på denna arbetsplats: - arbetsmiljöarbetet som är aktivt och engagerar personalen - ledarskapet som utmärks av en närvarande och uppskattad chef - inflytande och delaktighet där den nya schemamodellen ökat inflytandet över arbetstiden men möjligen också bidragit till en ökad sjukfrånvaro initialt - positivt arbetsklimat med arbetsglädje och upplevelse av att arbeta mot ett gemensamt mål - satsningen på kompetensutveckling som utmärks av en positiv och välvillig inställning till vidareutbildning av all personal -friskvård på arbetstid som upplevs som viktig. I nuläget saknas den ännu men är under utformning av arbetsledningen Ytterligare en hälsofrämjande faktor har framkommit; möjligheten till professionellt stöd vid behov i såväl yrkes- som privatliv. Detta gynnar personalens arbete med svårt sjuka människor men också deras möjligheter att växa som människor . Slutsats: Det finns ett flertal faktorer som är hälsobefrämjande på IVA. Man skulle kunna tänka sig synergistiska effekter av flera faktorer , t ex arbetsmiljöarbete och ledarskap eller friskvård och positivt arbetsklimat. Om så är fallet skulle man kunna tänka sig att medvetet satsa på två samverkande faktorer och på så sätt få större utdelning än väntat. Referens: Angelöw, Bosse: Friskare arbetsplatser, Studentlitteratur, 2002.sv
dc.format.extent32 s.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Sahlgrenska akademinswe
dc.publisherUniversity of Gothenburg. Sahlgrenska Academyeng
dc.relation.ispartofseriesFöretagsläkarkursen Väst 2002/2003swe
dc.subjectFöretagsläkareswe
dc.subjectProjektrapportswe
dc.titleIdentifiering av faktorer som befrämjar hälsa på arbetsplatsensv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokL3
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationHälsan och Arbetslivetsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record