Now showing items 1-1 of 1

    • Kommunhälsan i Kalmar – en jämställdhetsanalys 

      Appert, Magnus (Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin, 2009)
      Könsskillnader i vården var ett sedan tidigare välkänt fenomen, exempelvis sökte kvinnor vård, sjukskrevs och rökte mer än vad männen gjorde i tidigare publicerade rapporter. Hur jämställdheten såg ut på Kommunhälsan i ...