Now showing items 1-1 of 1

    • Ger deltagande i stresshanteringskurs minskad stress? 

      Ågren, Susanne (Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademinUniversity of Gothenburg. Sahlgrenska Academy, 2003)
      Sedan 1998 har en betydande ökningen av långtidssjukskrivningarna skett. Ökningen kan till stor del tillskrivas stressrelaterad ohälsa. En av orsakerna till den symtombild vi ser sägs bero på det höga tempo och de krav på ...