Now showing items 1-7 of 7

  • Konsumtionsrapporten 

   Roos, John Magnus; Centrum för konsumtionsvetenskap; Centre for retailing (Handelshögskolan, Göteborg, 2019-12)
  • Konsumtionsrapporten 2010 

   Roos, John Magnus (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2010)
  • Konsumtionsrapporten 2011 

   Roos, John Magnus; Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet (2011)
   I Konsumtionsrapporten 2011 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2010. Rapporten inleds med en översikt av offentlig statistik om hushållens utgifter och välbefinnande. Därefter analyseras ...
  • Konsumtionsrapporten 2012 

   Roos, John Magnus (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2012-12)
   I Konsumtionsrapporten 2012 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2011. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som ...
  • Konsumtionsrapporten 2013 

   Roos, John Magnus (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2013)
   I Konsumtionsrapporten 2013 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2012. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som ...
  • Konsumtionsrapporten 2014 

   Roos, John Magnus (2014-12)
   I Konsumtionsrapporten 2014 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2013. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som ...
  • Konsumtionsrapporten 2020 - En rapportserie om den svenska konsumtionen 

   Roos, John Magnus; Centrum för konsumtionsforskning (2020)