Now showing items 1-1 of 1

    • Konsumtionsrapporten 2011 

      Roos, John Magnus; Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet (2011)
      I Konsumtionsrapporten 2011 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2010. Rapporten inleds med en översikt av offentlig statistik om hushållens utgifter och välbefinnande. Därefter analyseras ...