Now showing items 1-2 of 2

  • Konsumtionsrapporten 

   Roos, John Magnus; Centrum för konsumtionsvetenskap; Centre for retailing (Handelshögskolan, Göteborg, 2019-12)
  • Konsumtionsrapporten 2014 

   Roos, John Magnus (2014-12)
   I Konsumtionsrapporten 2014 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2013. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som ...