GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Masteruppsatser >

Att tala om och genom bilder. En studie om yrkesspråk inom arkitekturutbildningen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23274

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23274_1.pdf364KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att tala om och genom bilder. En studie om yrkesspråk inom arkitekturutbildningen
Authors: Gayatri Kristoffersson, Marie
Issue Date: 6-Sep-2010
Degree: Student essay
Series/Report no.: Masteruppsats
VT10-2611-03 Master PDA463
Abstract: Abstrakt Denna studie handlar om arkitekturutbildningen på högskolan och hur student och lärare diskuterar ett projektförslag där bildrepresentationer används för att samtala om ett aktuellt idéförslag och yrkesprofessionella problemlösningar. Studien under-söker hur tolkning av bilder växer fram och för ett yrkesprofessionellt samtal vidare, vilka roller bilder får i detta utbildningssammanhang samt vad bilder och bildhanter-ing kan erbjuda i detta samtal. I det studerande fallet utveck... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23274
Appears in Collections:Masteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011