Show simple item record

dc.contributor.authorDemaku, Sokol
dc.contributor.authorRahic, Danica
dc.date.accessioned2010-09-06T10:15:38Z
dc.date.available2010-09-06T10:15:38Z
dc.date.issued2010-09-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23273
dc.description.abstractSyfte: Syftet med vårt arbete är att undersöka hur elever och lärare i en grundskola uppfattar, talar om och hanterar kulturmöten och kulturkrockar. Vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv där vi tror att det sociala samspelet har en stor betydelse i individens utveckling. I litteraturgenomgången tar vi bland annat upp vad styrdokumenten och annan forskning säger och vad undervisningen innehåller. Metod: Undersökningen genomfördes i form av intervjuer av sex elever och tre lärare som först spelades in på minidisk och därefter transkriberades och analyserades. Resultat: Resultaten visade att lärarna och elever tolkar begreppet kulturmöte och kulturkrock på liknande sätt, beroende på erfarenheter och/eller kunskap. Svaret visade hur man på olika sätt kan arbeta i klassrummet med kulturmöten och kulturkrockar genom att, inom olika ämnen, ta upp tradition, religiösa skiljaktigheter, klädsel eller musik. Dessutom visar vår undersökning att de lärare som har arbetat i mångkulturella miljöer har bra kunskap om olika kulturmöten och kulturkrockar och poängtera vikten av att arbeta praktiskt med värdegrundsfrågor.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsats ULVsv
dc.relation.ispartofseriesVT10-2611-11 U/Vsv
dc.subjectkultursv
dc.subjectkulturmötesv
dc.subjectkulturkrocksv
dc.subjectmångfaldsv
dc.subjectmångkulturellsv
dc.titleKULTURMÖTEN OCH KULTURKROCKAR I GRUNDSKOLAN. Vad är positivt med kulturmöten och kulturkrockar i grundskolan?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktikswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record