Show simple item record

dc.contributor.authorBernhardt, Sanna
dc.date.accessioned2010-09-03T09:39:43Z
dc.date.available2010-09-03T09:39:43Z
dc.date.issued2010-09-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23260
dc.descriptionSeveral reports and scientific research have shown that unemployment affects health negatively and that it is the young unemployed who suffer the most. Despite this, there were not many evaluated labour market programs for young people focusing both on how the labour market programs affect the job status and health, most of them were only focused on job status. Since there were not many compilations in that direction, the essay is intended to describe the various programs and their impact on both job status and health. A literature-based study has been conducted and 15 articles have been reviewed and compiled into various categories using a content analysis. It turned out that the majority of the most common labour market programs were represented in the scientific literature. There was also a new genre that is not mentioned in previous reports, cognitive behavioral therapy (CBT), which proved to be one of the most successful programs. Michigan Prevention Research Center (MPRC) job search programs also showed some positive results. However, many of the programs had no success, neither in terms of job status or health. This shows that more research is needed on the topic that focuses not only on job status, but also on health.sv
dc.description.abstractFlera rapporter och vetenskaplig forskning har visat att arbetslöshet påverkar hälsan negativt och att det är de unga arbetslösa som drabbas värst. Trots det fanns det inte många utvärderade arbetsmarknadsåtgärder för unga med fokus både på hur de påverkar jobbstatus och hälsa utan vanligast var med endast fokus på jobbstatus. Eftersom det inte fanns många sammanställningar med just den inriktningen är uppsatsens syfte att beskriva olika åtgärdsprogram och deras påverkan på både jobbstatus och hälsa. En vetenskaplig litteraturbaserad studie har genomförts och 15 artiklar har granskats och sammanställts till olika kategorier med hjälp av en innehållsanalys. Det visade sig att majoriteten av de vanligaste åtgärdsprogrammen fanns representerade inom den vetenskapliga litteraturen. Det fanns också en ny genre som inte nämnts i tidigare rapporter, kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket visade sig vara ett av de mest framgångsrika programmen. Även Michigan Prevention Research Center (MPRC) jobbsökande program visade på några positiva resultat. Däremot hade majoriteten av programmen inte lyckade resultat, varken med avseende på jobbstatus eller på hälsa. Detta visar att det behövs mer forskning kring ämnet, där fokus inte endast sätts på jobbstatus utan även på hälsa.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjectunga vuxna, ungdomar, program, anställning, hälsasv
dc.subjectyoung adults, youths, program, employment, healthsv
dc.titleÅtgärder för unga arbetslösa och deras påverkan på jobbstatus och hälsasv
dc.title.alternativeLabour market programs for unemployed young people and their impact on job status and healthsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record