GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Fackmässig medling, vad kan parterna i ett medlingsförfarande kräva av medlaren?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23141

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23141_1.pdf416KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fackmässig medling, vad kan parterna i ett medlingsförfarande kräva av medlaren?
Authors: Uhr, Anna
Issue Date: 13-Aug-2010
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2009:70
Keywords: Civilrätt
Processrätt
Abstract: Uppsatsen syftar till att fastställa vilket ansvar medlaren har med utgångspunkt i vad som är fackmässig medling. Inledningsvis redogörs för regler och standarder som en medlare bör efterfölja. Dessa regler utgör grunden för en analys av rättsläget. Analysen ska ge svar på följande frågeställningar. 1. Vilka krav på fackmässighet kan ställas på en medlare? 2. Vart går gränsen mellan hur en medlare bör handla och hur en medlare måste handla? 3. När har parterna i medlingsprocessen fra... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23141
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011