Show simple item record

dc.contributor.authorHornby, Erik
dc.date.accessioned2010-08-11T10:59:28Z
dc.date.available2010-08-11T10:59:28Z
dc.date.issued2010-08-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23089
dc.description.abstractDenna uppsats är en kvalitativ studie som behandlar synen på identitet, maskulinitet och (homo)sexualitet inom lagidrottens värld. Syftet är att visa en bild på hur lagidrottsutövare ser på och skapar identitet, maskulinitet och (homo)sexualitet inom manlig lagidrott och att se om det utifrån detta går att skapa en bild av hur det kan vara att vara homosexuell och därmed sexuellt avvikande. För att nå fram till syftet har följande frågeställningar tagits upp: Hur ser idrottslagets jargong generellt ut bakom scenen och varför ser den ut så?, Vilka ideal grundar sig denna jargong på i idrottslaget?, Hur påverkar identitet, maskulinitet och sexualitet sättet de intervjuade ser på sig själva och andra?, och Vilken innebörd har kroppen och kroppsliga praktiker för synen på identitet, maskulinitet och sexualitet? I studien har tre individuella intervjuer (med lagidrottare på elitnivå eller strax under), en gruppintervju (med fyra ungdomsspelare i handboll), samt delatagande dolda observationer gjorts för att samla in materialet. Uppsatsen tar hjälp av det queerteoretiska begreppet heteronormativitet, maskulinitetsteorier samt den socialpsykologiska termen konformitet för att analysera empirin. Uppsatser ger en bild av en sexistisk, homofobisk och rätt så rå jargong spelarna emellan. Den visar också på ur man skapar sin manlighet genom att förhålla sig till mindre önskvärda identiteter som ”bögen” eller ”kärringen”. Studien ger exempel på hur kroppen används som ett lekfullt redskap när man hanterar ämnen om homosexuelitet och den exemplifierar när nakenhet och intimitet är tillåtet eller ej. I uppsatsen ges även en bild av hur spelarna förhåller sig till och själva påverkas av de kollektiva normerna som råder. Den vill visa på att man måste skilja på kollektiva och individuella värderinger inom idrottsvärlden och att genom att göra det kanske man kan öppna upp en trivsammare miljö för homosexuella att vistas i.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectIdentitet, maskulinitet, homosexualitet, lagidrottsv
dc.title”Är du bög eller?” - en studie om maskulinitet och sexualitet inom lagidrottensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record