Show simple item record

dc.contributor.authorGhoghai, Afshan
dc.contributor.authorEl-Helo, Barbara
dc.contributor.authorPetersson, Susanna
dc.date.accessioned2010-08-10T07:17:30Z
dc.date.available2010-08-10T07:17:30Z
dc.date.issued2010-08-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23069
dc.description.abstractSyfte: Vårt syfte med denna studie är att undersöka invandrarungdomars upplevelse av delaktighet och integration till det svenska samhället. Vi vill öka förståelsen för språkets betydelse för integration och delaktighet. Frågeställningar: 1. Upplever ungdomarna att de är en del av det svenska samhället och därmed integrerade? Har det i så fall någon betydelse för vilket land de identifierar sig med, det vill säga ursprungslandet eller Sverige? 2. Vilket språk använder sig ungdomarna mest av i sin vardag, svenska eller modersmålet? På vilket sätt påverkar detta deras integration? Metod: Denna studie bygger på kvalitativ metod där vi valt att genomföra personintervjuer med åtta invandrarungdomar i åldrarna 16-19 år, vars utsagor vi beskriver och relaterar till tidigare forskning och teorier. Huvudresultat: Resultatet av vår studie visar att majoriteten av våra respondenter ser sitt ursprungsland som sitt hemland och umgås mest med andra ungdomar med invandrarbakgrund, men upplever trots detta ändå en relativt stor delaktighet i samhället. De flesta talar både svenska och sitt modersmål i sin vardag och ungdomarna ser vikten av att kunna det svenska språket när man bor i Sverige. Detta har betydelse för integrationen då språket enligt ungdomarna är den faktor som är nödvändig för att kunna kommunicera med andra människor, utbilda sig och få ett arbete.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectInvandrarungdomar, delaktighet, integration och språk.sv
dc.titleDelaktighet och integration i Sverige? Ännu inte fullt ut! - En kvalitativ studie om invandrarungdomars upplevelser kring delaktighet och integration i det svenska samhälletsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record