Show simple item record

dc.contributor.authorTorgerson, Fanny
dc.date.accessioned2010-08-06T11:55:02Z
dc.date.available2010-08-06T11:55:02Z
dc.date.issued2010-08-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23062
dc.description.abstractDen 1 oktober 2009 trädde en ny kommissionslag (KommL) i kraft. Syftet vara att skapa tidsenliga regler och ett mer jämbördigt avtalsförhållande. För att uppnå detta syfte fick lag om handelsagentur (HagL) stå modell vid utformningen av KommL:s nya bestämmelser och lagarna är nu därför i stort överensstämmande. Det finns dock fortfarande skillnader mellan lagarna som är viktiga att uppmärksamma då det på flertalet områden är oklart vad som gäller vid tillämpningen och olikheterna i vissa fall kan medföra stora konsekvenser för parterna. I denna uppsats behandlas regleringen i den nya kommissionslagen och vilka skillnader som finns i förhållande till HagL samt effekterna av dessa skillnader. Utgångspunkten för diskussionen kring handelsagentur och kommission, och även övriga avtalsformer som berörs, är det svenska rättssystemet men även engelsk och tysk rätt behandlas, samt Principles of a European Civil Code. Utöver handelsagentur och kommission behandlar uppsatsen återförsäljaravtal, en avtalstyp som har många likheter med de tidigare nämnda mellanmansformerna. De obligationsrättsliga skillnaderna mellan kommission och handelsagentur kan betecknas som relativt små men dem är betydligt större i förhållande till återförsäljaravtalet. Detta beror främst på att återförsäljaravtal är en avtalstyp som inte är lagreglerad i Sverige, vilket även gäller för de flesta europeiska rättssystem. Främst är det analogier från närliggande lagar som får tjäna som vägledning vid tvister rörande återförsäljaravtal. HD har nyligen visat sig villig att tillskriva återförsäljare vissa rättigheter som går utöver vad som stipuleras i parternas avtal vilket kan sägas föra avtalstyperna närmare varandra. Emellan de olika avtalstyperna kan gränsdragningen dock vara svår att göra och en helhetsbedömning krävs ofta. Gränsdragningen och de problem denna kan medföra då uppdragsavtalen skall klassificeras föreligger även då de skall skiljas från anställningsavtalet eftersom en av parterna även där utför uppdrag åt annan och flertalet likheter föreligger. Uppsatsen behandlar därför den gränsdragningsproblematik som uppstår då kommissions-, handelsagentur-, återförsäljnings och anställningsavtal skall åtskiljas, diskuterar vilka konsekvenser som följer på denna klassificering samt vilka lagar eller regler som reglerar avtalsformerna.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2009:75sv
dc.subject2009:75sv
dc.titleKommission och andra uppdragsformer - en obligationsrättslig analys och jämförelse av gällande rättsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokD
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record