GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
C-uppsatser (- 2009) >

Undersköterskans kompetens i relation till att arbeta på dagverksamhet för personer med demenssjukdom


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22988

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22988_1.pdf125KbAdobe PDF
View/Open
Title: Undersköterskans kompetens i relation till att arbeta på dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Authors: Charlotte persson
Issue Date: 16-Jul-2010
Degree: Student essay
Keywords: Dementia
day care
knowledge
residential care
Abstract: Bakgrund: I takt med att våra gamla blir allt äldre finns det många personer som lider av demenssjukdom och som kräver en speciell form av bemötande och omsorg. Många personer med demenssjukdom vårdas i hemmen av sina anhöriga och hemvården. Ett komplement till hemvården är dagverksamhet, och dessa tillsammans kan fördröja flytt till särskilt boende. Att arbeta med personer med demenssjukdom är ett komplext och krävande arbete, och genom att belysa personalens kompetens stärks deras yrkesroll oc... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22988
Appears in Collections:C-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011