GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >
SOM-rapporter >

Västra Götaland 2009


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22975

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22975_1.pdf310KbAdobe PDF
View/Open
Title: Västra Götaland 2009
Other Titles: Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2009
Authors: Johansson, Susanne
Nilsson, Lennart
Issue Date: 2010
Extent: 63 s.
Publication type: report
Publisher: SOM-institutet
Organization: University of Gothenburg
Göteborgs universitet
Series/Report no.: SOM-rapport
2010:08
Keywords: Västra Götaland
Boende
Politik
Trivsel
Hälsovård
Fritid
URI: http://hdl.handle.net/2077/22975
Appears in Collections:SOM-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011