Show simple item record

dc.contributor.authorLundin, Eva
dc.date.accessioned2010-06-24T11:14:26Z
dc.date.available2010-06-24T11:14:26Z
dc.date.issued2010-06-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/22694
dc.description.abstractDen första januari 2009 fick årskurs 3 en ny läroplan där det beträffande skrivning framgår att elever ska behärska tre sorters genrer, nämligen instruerande, berättande och beskrivande. Samma vår, dvs. våren 2009, ges de första nationella proven för årskurs 3 och där prövas elevernas genrekunskaper både muntligt och skriftligt. Detta blev upprinnelsen till denna uppsats och satte ramarna kring den. Eftersom uppsatsen skrivs inom ämnet svenska som andraspråk hamnar fokus på flerspråkiga elevers textproduktion. I läroplanen för årskurs 3 används begreppet genrer för första gången som särskiljande mellan olika texter och frågan är då vilken implicit kunskap undersökningens flerspråkiga elever besitter om genreskillnader när det gäller skriftlig produktion. För att ta reda på det samlade jag in de texter som producerades i undersökningsklassen mellan mars och juni men valde ut sex texter som via sin rubrik jag trodde skulle representera de tre genrerna instruerande, berättande och beskrivande, vilket blev två texter per genre. För att analysera texterna använde jag mig av den praktiskt tillämpade genreteori (Derewianka 1990, Knapp och Watkins 2005, Hedeboe och Polias 2008) som bygger på lingvisten M.A.K. Hallidays (2004) språkteori, den s.k. funktionella grammatiken. Urvalet av analyskategorierna hämtade jag från Holmberg och Karlssons (2006) bok Grammatik med betydelse och analyserade texterna utifrån genrespecifika drag indelade i textens makrostruktur samt de lexikogrammatiska språkliga val som görs genom den ideationella, interpersonella och textuella metafunktionen. Slutresultatet kan kort sammanfattas i att elevernas texter uppvisar genreskillnader men att explicit undervisning antagligen skulle göra texterna ännu mer genrespecifika. Skälet till det är att en del av instruktionstexterna mer likar återberättelse än instruktion, att berättelsetexterna skulle behöva en mer utvecklad komplikation och upplösning och att beskrivningstexterna behöver stöd för att utveckla en tydligare organisation. Därmed skulle elevernas kunskap om den skillnad som finns mellan olika genrer öka vilket i sin tur genererar säkrare textproduktion.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectElevtextanalyssv
dc.subjectgenresv
dc.subjectfunktionell grammatiksv
dc.subjectpedagogiksv
dc.titleTre genrer i trean. En studie av flerspråkiga elevers instruerande, berättande och beskrivande texter.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedisheng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska språketswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record