GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Tre genrer i trean. En studie av flerspråkiga elevers instruerande, berättande och beskrivande texter.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22694

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22694_1.pdf352KbAdobe PDF
View/Open
Title: Tre genrer i trean. En studie av flerspråkiga elevers instruerande, berättande och beskrivande texter.
Authors: Lundin, Eva
Issue Date: 24-Jun-2010
Degree: Student essay
Keywords: Elevtextanalys
genre
funktionell grammatik
pedagogik
Abstract: Den första januari 2009 fick årskurs 3 en ny läroplan där det beträffande skrivning framgår att elever ska behärska tre sorters genrer, nämligen instruerande, berättande och beskrivande. Samma vår, dvs. våren 2009, ges de första nationella proven för årskurs 3 och där prövas elevernas genrekunskaper både muntligt och skriftligt. Detta blev upprinnelsen till denna uppsats och satte ramarna kring den. Eftersom uppsatsen skrivs inom ämnet svenska som andraspråk hamnar fokus på flerspråkiga el... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22694
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011