Show simple item record

dc.contributor.authorPersson, Susanne
dc.date.accessioned2010-06-23T07:26:15Z
dc.date.available2010-06-23T07:26:15Z
dc.date.issued2010-06-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/22663
dc.descriptionIntroduction: Domestic violence is a big public health problem and the hidden numbers over victims are big. There is a lack of scientific research in the Nordic countries when it comes to how the health- and medical care identify and care for the victims of domestic violence. Aim: This literature review has two aims: To investigate what kind of methods maternal health services, child health services and gynecology clinics in the Nordic countries use to discover women and children exposed to domestic violence and to investigate if there are any guidelines to go by when a victim of domestic violence is identified. Method: A literature review. 12 articles were found in PubMed, Scopus and Cinahl and three more were included after a manual search. The analysis of the articles is based on identification of similarities and differences regarding identification of victims of domestic violence, the interventions made when a victim is spotted and how the authors interpret their results. Results: The health care personnel trust their experience and intuition when it comes to identifying victims of domestic violence. Both the women subjected to the questions and the health care personnel asking had a positive viewpoint on domestic violence screening. Established guidelines to go by when a victim of domestic violence was discovered were only found in one of the articles. The nurses stated that even though health care personnel are obligated by law to report suspicion of child abuse, only five to eleven percent were actually reported. The authors agreed that there were a need for increased efforts when it comes to identification of abuse victims and that help and support were needed for the ones affected. They also saw good reasons for implementing routines for screening in the maternal health care and gynecology clinics. Discussion: Routines and guidelines need to be developed and implemented. There is also a need for more scientific research.sv
dc.description.abstractIntroduktion: Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem och mörkertalet över hur många som utsätts är stort. Hur hälso- och sjukvården identifierar och tar hand om utsatta kvinnor och barn är relativt outforskat i de nordiska länderna. Syfte: Den här litteraturbaserade studien har två syften: Att undersöka vilka metoder MVC, BVC och gynekologmottagningar i de Nordiska länderna använder för att upptäcka kvinnor och barn som utsatts för våld från någon närstående samt att undersöka om det finns några riktlinjer för vad som ska göras när en våldsutsatt kvinna eller barn identifieras. Metod: En litteraturbaserad studie. 12 artiklar hittades efter sökningar i PubMed, Scopus och Cinahl och tre inkluderades efter manuella sökningar. Artiklarna har analyserats genom granskning av likheter och skillnader avseende vilka metoder som använts för identifikation, vad som gjorts när en kvinna eller ett barn som utsatts för våld har upptäckts och efter författarnas slutsatser. Resultat: Vårdpersonalen förlitar sig till stor del på erfarenhet och intuition i identifieringen av våldsutsatta kvinnor och barn. Både de utfrågade kvinnorna och vårdpersonalen såg positivt på screening för våldsupplevelser. Fastställda riktlinjer och rutiner för vidare arbete när en våldsutsatt kvinna identifierades fanns bara i en av studierna. Trots att det är lag på att anmäla misstanke om barnmisshandel uppgav sjuksköterskorna att de bara anmälde fem till 11 procent av de misstänkta fallen. Artiklarnas författare var överens om att det behövdes ökade ansträngningar gällande identifiering av våldsoffer och hjälp och stöd till de kvinnor och barn som utsätts för våld. De ansåg också att det fanns goda skäl till att alla kvinnor som uppsöker MVC och gynekologmottagningar borde tillfrågas om våld. Diskussion: För att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn måste riktlinjer och rutiner utvecklas och implementeras. Det behövs även mer forskning inom området.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjectVåld i nära relationer, sjukvård, screening, Nordensv
dc.subjectDomestic violence, health care, screening, The Nordic countriessv
dc.titleScreening, intuition och erfarenhet; Nordiska barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och gynekologimottagningars arbete med att identifiera och hjälpa kvinnor och barn som utsätts för våld i en nära relation. En litteraturbaserad studie.sv
dc.title.alternativeScreening, intuition and experience; Maternal health services, child health services and gynecology clinics work with identifying and helping women and children subjected to domestic violence in the Nordic countries.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record