GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Förberedelse inför födandet. En litteraturstudie om hur blivande föräldrar kan bli fysiskt och mentalt redo att föda.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22552

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22552_1.pdf194KbAdobe PDF
View/Open
Title: Förberedelse inför födandet. En litteraturstudie om hur blivande föräldrar kan bli fysiskt och mentalt redo att föda.
Authors: Helmersson, Lena
Tammpere, Elisabeth
Issue Date: 10-Jun-2010
Degree: Student essay
Abstract: Hur förlossningen upplevs kan vara beroende av förberedelsen under graviditeten och kan ha stor betydelse för framtiden. Många kvinnor känner oro inför det okända och sin kropps förmåga att hantera smärta. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur blivande föräldrar förbereder sig inför födandet samt effekten av denna förberedelse. Följande specifika fråga ställdes: - Vad är det som under förberedelserna inför födandet får de blivande föräldrarna, och då särskilt kvinnan, att ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22552
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011