Recent Submissions

 • Tidens långsamhet och livets flykt 

  Östlind, Niclas; Dackenberg, Hans; Sundström, Maria; Västerbottens museum (Bokförlaget Arena, 2014)
  Through its richness of detail and clarity, the photograph creates a presence that bridges both time and space, but photographic realism also risks locking the picture into the immediately discernible strata of existence ...
 • Det synliga. Samtida svensk fotografi 

  Höglund, Jessica; Jensner, Magnus; Östlind, Niclas; Boken är producerad i anslutning till utställningen Det synliga. Samtida svensk fotografi på Artipelag 7 februari–11 maj 2014 (Bokförlaget Arena, 2014)
  Under de senaste decennierna kan man skönja fotografiets förvandling från ett dokumentärt svartvitt medium, med ett givet förhållande till verkligheten, till ett uttalat konstfotografi med en iscensättning av flera olika ...
 • Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000 

  Arvidsson, Kristoffer; Wolthers, Louise; Östlind, Niclas; Erna och Victor Hasselblads Stiftelse; Göteborgs konstmuseum; Akademin Valand (Bokförlaget Arena, 2014)
  Fotografin har fått en alltmer framträdande plats i offentligheten under senare år. Det ökade intresset för fotografi såväl nationellt som internationellt märks på flera nivåer, både inom amatörfotografi och konstfotografi, ...
 • Musik för många pianon 

  Wilhelmsson, Bernt (2012)