Now showing items 1-1 of 1

    • Det synliga. Samtida svensk fotografi 

      Höglund, Jessica; Jensner, Magnus; Östlind, Niclas; Boken är producerad i anslutning till utställningen Det synliga. Samtida svensk fotografi på Artipelag 7 februari–11 maj 2014 (Bokförlaget Arena, 2014)
      Under de senaste decennierna kan man skönja fotografiets förvandling från ett dokumentärt svartvitt medium, med ett givet förhållande till verkligheten, till ett uttalat konstfotografi med en iscensättning av flera olika ...