Now showing items 1-1 of 1

    • Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000 

      Arvidsson, Kristoffer; Wolthers, Louise; Östlind, Niclas; Erna och Victor Hasselblads Stiftelse; Göteborgs konstmuseum; Akademin Valand (Bokförlaget Arena, 2014)
      Fotografin har fått en alltmer framträdande plats i offentligheten under senare år. Det ökade intresset för fotografi såväl nationellt som internationellt märks på flera nivåer, både inom amatörfotografi och konstfotografi, ...