Show simple item record

dc.contributor.authorNylander, Sara
dc.contributor.authorHansson, Sandra
dc.date.accessioned2010-04-22T12:13:56Z
dc.date.available2010-04-22T12:13:56Z
dc.date.issued2010-04-22T12:13:56Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/22279
dc.description.abstractSyftet med vår studie har varit att undersöka hur brottsutsatta kvinnor som har eller har haft en missbruksproblematik upplever sitt behov av stöd efter att de utsatts för någon form av brott. Med studien har vi även haft ett delsyfte där vi ville undersöka om kvinnorna identifierar sig själv med bilden av ett brottsoffer eller inte. Våra frågeställningar har varit: • Vilket behov och vilken form av stöd upplever kvinnorna sig ha efter att de utsatts för brott? • Har det förekommit någon form av stöd efter att kvinnorna varit utsatta för ett brott? • Hur har detta stöd sett ut? • Upplever kvinnorna att de är ett brottsoffer? Brottsutsatta kvinnor med missbruksproblematik har svårt att själva se sitt behov av stöd. Det kan bero på att de inte identifierar sig med bilden av ett brottsoffer då de anser att de valt att leva i en värld där de vet att risken att utsättas för brott är påtaglig. För att få en större förståelse kring kvinnornas upplevelser så har vi använt oss av symbolisk interaktionism som övergripande teori samt begreppet ”det ideala offret”. Vår empiri har vi samlat in genom fyra kvalitativa intervjuer med brottsutsatta kvinnor som har haft en missbruksproblematik. I analysen har vi utgått ifrån centrala teman som vuxit fram under bearbetningen av empirin. Av studiens resultat får man en bild av att samhällets normer och värderingar avspeglar sig i kvinnornas sätt att se på sig själv, vilket påverkar deras handlingsförmåga att söka stöd efter att de utsatts för brott.en
dc.language.isosween
dc.subjectBrottsoffer, brottsutsatt, missbruk, brottsofferstöd, det idealiska offret,en
dc.title” Ja, de borde ju ha frågat”en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record