Show simple item record

dc.contributor.authorHagström, Lisa
dc.contributor.authorWidbom, Lena
dc.date.accessioned2010-04-22T09:32:28Z
dc.date.available2010-04-22T09:32:28Z
dc.date.issued2010-04-22T09:32:28Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/22274
dc.description.abstractSyftet med denna C-uppsats var att undersöka hur familjehemsföräldrar ser på barns anknytning och familjehemsföräldrarnas egen roll gällande att främja familjehemsbarnens anknytning. Vidare undersöktes vilka olika faktorer som påverkar familjehemsföräldrarna och vilka erfarenheter dem har av att vara ett familjehem. Våra frågeställningar var: • Hur ser familjehemsföräldrarna på barns anknytning i allmänhet och på familjehemsplacerade barns anknytning i synnerhet? • Vad är viktigt för familjehemsföräldrarna för att kunna främja barnets/barnens anknytning? • Vilka olika faktorer påverkar och vilka erfarenheter har familjehemsföräldrarna gällande att ta hand om ett placerat barn? Vi har gjort intervjuer med familjehemsföräldrar, dessa har arbetat som familjehem under olika lång tid och har även haft varierande antal barn placerade hos sig. Uppsatsen innehåller aspekter gällande motiv och drivkraft som familjehemsförälder, barnens anknytning, familjehemsföräldrarnas egen roll samt laglig rätt/vårdnadshavare. Dessa teman är centrala genom hela uppsatsen. Resultaten visade att barn är en del i många människors livsplan och att motiven till att bli familjehemsförälder skiljde sig åt men har gemensamt att de alla har mycket kärlek att ge. En central del är att alla familjehemsföräldrar i studien vill förmedla och erbjuda trygghet till barnen. Tryggheten kan exempelvis bestå i att kunna erbjuda ett tryggt och kärleksfullt hem samt att man vill förmedla en känsla av tillhörighet till barnet. Tryggheten kan fortsättningsvis förmedlas genom att skapa livslånga och stabila relationer med barnen samt att hjälpa dem i deras relationer till sin biologiska släkt. Många av familjehemsföräldrarna i studien betonade vikten av att ha olika egenskaper som de tror är viktiga, däribland tålamod, objektivitet och framförallt att ha mycket kärlek att ge och kunna förmedla den till barnen. De flesta i studien poängterade vikten av att vara vårdnadshavare och därmed ha den juridiska bestämmanderätten över de placerade barnen. De trodde vidare att det är en trygghet för barnen och att det skulle kunna underlätta mycket i vardagen.en
dc.language.isosween
dc.subjectFamiljehemsföräldrar, anknytning, familjehem, familjehemsplacerade barnen
dc.title”TRO, HOPP & KÄRLEK” – En kvalitativ studie om familjehemsföräldraren
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record