Show simple item record

dc.contributor.authorCarnelind, Jimmyswe
dc.date.accessioned2004-10-04swe
dc.date.accessioned2007-01-17T03:05:55Z
dc.date.available2007-01-17T03:05:55Z
dc.date.issued2003swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/2217
dc.description.abstractDet skatterättsliga regelverket i 35 kap IL ger förutsättningarna för när koncernbidrag får ges med avdragsrätt från ett företag i en koncern till ett annat företag inom denna. Uppsatsen beskriver dessa bestämmelser på ett detaljerat sätt och visar på ett par situationer där den nya lagstiftningen samt ordalydelsen i vissa paragrafer leder till tolkningsproblem. Koncernbidrag är ett skatterättsligt påfund. Denna utbetalning existerar inte som utbetalningskategori inom associationsrätten men måste ändå följa de civilrättsliga regelverken dessa inte gör skillnad på vilket sätt som medel lämnar ett bolag. 12 kap ABL ställer upp formella och materiella regler som skall följas vid vinstutdelning. Dagens koncernbidragspraxis följer inte dessa bestämmelser. Man tar exempelvis inte hänsyn till att det är aktieägarna som på bolagsstämma har kompetensen att besluta om vinstutdelning utan koncernbidragsöverföringar görs under det löpande året. Förfarandet med koncernbidragen accepteras dock med hänvisning till att formreglerna för utdelning är dispositiva och kan åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke. Även materiella regler anses kunna åsidosättas om läkning av beslutet sker på efterföljande bolagsstämma. Rättsläget är emellertid inte helt klart. HD har valt att inte behandla frågan och i EG-rätten finns möjliga hinder som inte skulle godta en läkning av ett materiellt felaktigt beslut. Regeringsrätten har i ett par domar preciserat vad som krävs för att koncernbidrag skall kunna ges med avdragsrätt. Regeringsrätten tar här inte hänsyn till civilrättsliga regler vilket leder till en del underliga konsekvenser. Ett exempel rör avdragrätten. Domstolen kräver här att en överföring av bidraget verkligen sker, men detta kan inte civilrättsligt ske på taxeringsåret utan först på deklarationsåret. Kontentan blir att man skatterättsligt får avdrag för en händelse som inte sker på det år till vilket avdraget hänförs. Det sagda anses kunna äga rum på grund av att det finns en diskrepans mellan skatterätten och civilrätten. Detta förhållande presenteras i uppsatsen men slutsatsen därifrån är att skatterätten alltid bör bedöma begrepp och transaktioner efter deras civilrättsliga innebörd. Frågan har ställt om inte Regeringsrätten gått för långt i sin bedömning. Utfallen av domarna kan dock bero på att koncernbidragen är ett skatterättsligt påfund som inte har någon direkt motsvarighet inom civilrätten.swe
dc.format.extent64 pagesswe
dc.format.extent255582 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleKoncernbidrag ur skatterättsligt och civilrättsligt perspektivswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3892swe
dc.subject.svepLawswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record