Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsson, Danielswe
dc.date.accessioned2004-10-04swe
dc.date.accessioned2007-01-17T03:05:52Z
dc.date.available2007-01-17T03:05:52Z
dc.date.issued2003swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/2212
dc.description.abstractOm en utlänning döms till ansvar för brott, kan domstolen i vissa fall vid sidan av brotts-påföljden samtidigt besluta om att han skall utvisas ur landet och förbjudas att återvända hit på viss tid eller för all framtid. För att ge en bild av den tilltalades skydd mot att utvisas syftar denna framställning till att klarlägga och analysera förhållanden och omständigheter som begränsar tillämpligheten av institutet utvisning på grund av brott. Uppsatsens tonvikt ligger på vad rättstillämpningen i de allmänna domstolarna å ena sidan beaktar som tillräcklig grund för utvisning, å andra sidan beaktar som begränsningar och hinder för utvisning (4 kap. utlänningslagen). Praxis ställs här mot förarbeten och andra rättskällor. Vissa begränsningar och hinder för utvisnings på grund av brott följer även av den EG-rättsliga primär- och sekundärrätten, samt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vidare uppmärksammas vilka konsekvenser Sveriges delaktighet i det s.k. Schengensamarbetet har för tillämpningen av utvisningsinstitutet i vissa sammanhang.swe
dc.format.extent83 pagesswe
dc.format.extent339420 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleUtvisning på grund av brott Domstolen tillämpning av en särskild rättsverkanswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3900swe
dc.subject.svepLawswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record