Show simple item record

dc.contributor.authorBulun, Gabriel
dc.contributor.authorAndersson, Marie
dc.date.accessioned2010-03-08T07:58:52Z
dc.date.available2010-03-08T07:58:52Z
dc.date.issued2010-03-08T07:58:52Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/22080
dc.description.abstractSyftet med denna C‐uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan den rådande finanskrisen och barns hälsa och hur detta i så fall påverkar barns livssituation. Vi vill undersöka hur professionella som arbetar med barn uppfattar situationen utifrån de upplevelser och samtal de haft med barn i skolan. Våra frågeställningar är:  Vilka samband kan det finnas mellan barns hälsa och finanskrisen?  På vilket sätt har finanskrisen, direkt eller indirekt, påverkat barnens livssituation?  Hur tror de professionella att barnen påverkas av finanskrisen? För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar har vi valt att ha en kvalitativ ansats. Vi har intervjuat personal från två olika skolor ifrån två olika stadsdelar i Göteborg för att kunna jämföra vår empiri. I analysen av vårt empiriska material har vi utgått ifrån systemteori samt social konstruktionism. Ett av våra resultat har varit att finanskrisen har påverkat ungdomarna på flera olika sätt. En av de platser där ungdomarna påverkats av finanskrisen är skolan, eftersom det är en plats där det gjorts stora nedskärningar, både innan och under finanskrisen. Ungdomarnas oro av finanskrisen är inte särskilt märkbar ännu, men den finns och förutspås öka.en
dc.language.isosween
dc.subjectfinanskris, skola, ungdomar, hälsaen
dc.titleUngdomars hälsa i spåren av finanskrisen. — En kvalitativ studie om hur finanskrisen påverkat ungdomars hälsa och livssituationen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record