Show simple item record

dc.contributor.authorPinzani, Marcusswe
dc.date.accessioned2003-12-15swe
dc.date.accessioned2007-01-17T03:05:47Z
dc.date.available2007-01-17T03:05:47Z
dc.date.issued1998swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/2205
dc.description.abstractSyftet med denna uppsats är att analysera och komparera den italienska och den svenska regleringen av friskrivningsklausuler, för att genom detta ta reda på vad som är likt respektive olikt i de olika systemen. Jag har främst riktat in mig på det Italienska systemet och har därför valt att analysera den italienska delen av uppsatsen mera ingående, då jag finner detta mer relevant. För den svenske läsaren är det säkert mer givande att få reda på vad som gäller i Italien än att få reda på vad som gäller i Sverige. Den svenska regleringen av friskrivningar kan man informera sig om på annat sätt, då de flesta böcker om avtalsrätt har ett avsnitt om friskrivningar. För övrigt hänvisar jag till Torsten Lundmark , vad gäller den svenska regleringen av friskrivningsklausuler. Jag har själv märkt under arbetet med denna uppsats att det inte är det lättaste att få tag på material om regleringen av friskrivningsklausuler i Italien, så detta borde verkligen underlätta för den som är intresserad av vad som gäller i Italien. Det är i dagens läge relevant att veta vad som gäller i de olika europeiska länderna vad gäller en så central avtalsklausul som just friskrivningsklausulen. För den som skall sluta ett avtal med en italiensk avtalspart är det bra att veta vad som gäller i Italien. Det är också därför jag valt att allmänt beskriva den italienska avtalsrätten i ett något bredare perspektiv. Vad gäller lagval i ett internationellt avtal är det av yttersta vikt att känna till vad som gäller i motpartens land. Det är kanske inte alltid en nackdel för en svensk avtalspart att man i avtalet tar in en italiensk lagvalsklausul. Det viktiga är att man vet vad det är man väljer respektive väljer bort då man i ett avtal bestämmer tillämplig lag.swe
dc.format.extent441760 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenswe
dc.titleFriskrivningsklausuler - En jämförelse av svensk och italiensk rättswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3086swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record