Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Maria
dc.contributor.authorDjujic, Sanja
dc.date.accessioned2010-02-17T09:37:56Z
dc.date.available2010-02-17T09:37:56Z
dc.date.issued2010-02-17T09:37:56Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21988
dc.description.abstractBakgrund och problem: Den 11 juni 2008 antog bokföringsnämnden det nya regelverket Årsredovisning i mindre aktiebolag, det så kallade K2-regelverket. Syftet med det nya regelverket var att förenkla redovisningen för mindre aktiebolag. Det gamla regelverket uppfattades av många som komplicerat och svårt att sätta sig in i, då man kunde hämta råd och rekommendationer från olika organ. För att motverka detta skapade man ett nytt regelverk där alla råd och rekommendationer var samlat i ett dokument. Det är först efter den 31 december 2008 som regelverket får upprättas på årsredovisningarna. Regelverket K2 är idag frivilligt, men möjligtvis kommer reglerna inom några år att bli obligatoriska, det är därför det nu är intressant att undersöka hur de mindre aktiebolagen gjort sitt val och vad som karaktäriserar de företag som valt att tillämpa K2. Det gör vår uppsats unik och aktuell då det inte finns någon tidigare studie som belyser denna infallsvinkel och då det inte heller varit möjligt att bedriva någon liknande studie. Det är först nu som vi kan se resultatet av hur många företag som valde att tillämpa K2 Syfte: Syftet med studien är att se hur många byggföretag i Västra Götaland som gått över till K2-regelverket och vidare vad som kännetecknar dessa företag. Detta för att skapa oss en uppfattning om hur K2-regelverket har upprättats i praktiken. Avgränsning: Vi har valt att avgränsa oss till att endast studera hur många byggföretag i Västra Götalands län som valt att gå över till K2. Inom byggföretag har vi gjort ytterligare en avgränsning då vi endast kommer att studera de byggföretag som bygger hus. Metod: En studie har gjorts via databasen Affärsdata för att undersöka hur många företag som har gått över till K2-regelverket. Vidare användes bland annat litteratur och företagens årsredovisningar för att studera vad som karaktäriserar dessa företag. Det empiriska resultatet analyserades sedan utifrån den teoretiska referensramen för att besvara frågeställningarna. Analys och Slutsats: Som väntat var det inte många företag som valde att tillämpa det nya regelverket, 12 av 665 företag gick över till K2-regelverket. Vi kunde inte utläsa några större likheter bland dessa tolv företag. Möjliga orsaker till företagens beslut om regelverket K2 kan vara revisionsbyråns inverkan på företagen eller att företaget väljer att invänta tills regelverket K3 är färdigställt för att se hur det slutliga resultatet ser ut. Inga större slutsatser kunde dras då knappt två procent av den totala populationen tillämpat K2. Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att studera orsakerna till varför så få företag valt att gå över till K2-regelverket. När regelverket K3 är färdigställt skulle det också vara intressant att se hur många byggföretag i Västra Götaland som då går över, men detta förutsätter att K2-regelverket fortfarande är frivilligt.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalysen
dc.relation.ispartofseries09-10-38Men
dc.titleHur många företag har gått över till K2 - regelverket? En studie av byggföretag i Västra götalanden
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record