Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Jon
dc.contributor.authorLjung, Viktora
dc.date.accessioned2010-02-15T13:25:08Z
dc.date.available2010-02-15T13:25:08Z
dc.date.issued2010-02-15T13:25:08Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21982
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen är att få en uppfattning om vilka effekter avskaffandet av revisionsplikten har på små aktiebolag och revisionsbyråer. Vi har till mesta dels använt oss utav den kvalitativa metod men även till viss del av den kvantitativa metoden för att uppnå vårt mål. Typen av data som används i uppsatsen är enbart sekundärdata. I den teoretiska delen presenteras hur revisionen vuxit fram och hur den ser ut idag. Vi redovisar även de remissvar som regeringen har fått till följd av utredningen om avskaffandet av revisionsplikten. Vi har med remissvar från FAR SRS, Skattemyndigheterna, Ekobrottsmyndigheten, Företagarna och svenskt näringsliv vilka är de som är av relevans för vår studie. Det framgår i vår studie att en förändring för små aktiebolag inte kommer att vara mycket påfallande om revisionsplikten avskaffas. Vad avser företagens trovärdighet kommer den inte heller att påverkas nämnvärt då de alltid kan uppta revisionen igen. Små revisionsbyråer kommer att få kämpa om uppdragen då marknaden kommer förändras till en efterfrågemarknad. Vi fann att myndigheterna är de som berörs negativt av avskaffandet.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalysen
dc.relation.ispartofseries09-10-24en
dc.subjectRevisor, revision, revisionspliktenen
dc.titleVäd händer när revisionspliken avskaffas?en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record