Show simple item record

dc.contributor.authorEdvardsson, Annika
dc.contributor.authorStenberg, Sara
dc.date.accessioned2010-02-08T14:29:30Z
dc.date.available2010-02-08T14:29:30Z
dc.date.issued2010-02-08T14:29:30Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21917
dc.description.abstractEn av barnmorskans uppgifter under förlossningen är att ge kvinnan stöd. Det finns lite forskat kring vad som är stärkande för en kvinna i samband med förlossning. Syftet med studien var att undersöka vad kvinnor upplevde som stärkande under normal förlossning. Fyra kvinnor intervjuades och de transkriberade intervjuerna analyserades genom innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultatet består av fyra kategorier: tillit till sig själv och sin kropp, förberedelse, stöd från partnern, och stöd från barnmorskan. Resultatet visar att kvinnan upplever det stärkande att se barnafödandet som något naturligt och ha ett positivt tänkande. Kvinnorna förberedde sig inför förlossningen genom att införskaffa kunskap och delta i andningsprofylaxkurs. Partnern upplevdes som en stärkande dimension då partnern var delaktig och hjälpte till med motivationen hos kvinnan. Barnmorskan var en trygg punkt under förlossningen. Stödet från barnmorskan bestod i information, närvaro, en god relation och bekräftelse och beröm. Genom barnmorskans närvaro tilläts kvinnan slappna av och koncentrera sig på att föda barn. En viktig dimension av stärkande faktorer i samband med förlossning var stöd av partnern. Detta är en aspekt som det inte finns så mycket forskning kring och som därför borde studeras vidare.en
dc.language.isosween
dc.subjectkvinnoren
dc.subjectstärkande dimensioneren
dc.subjectstärkaen
dc.subjectförlossningen
dc.subjectbarnmorskaen
dc.subjectpartneren
dc.titleKvinnors upplevelse av stärkande dimensioner under förlossningen
dc.title.alternativeWomen’s Experiences of Strengthen Dimensions During Childbirthen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record