Show simple item record

dc.contributor.authorEskilsson, Niklasswe
dc.date.accessioned2003-12-15swe
dc.date.accessioned2007-01-17T03:05:37Z
dc.date.available2007-01-17T03:05:37Z
dc.date.issued2000swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/2190
dc.description.abstractUppsatsen gäller det personliga ansvaret för styrelseledamöter i ideella föreningar. Första delen av uppsatsen ger en översikt över de bestämmelser som kan tillämpas för att göra styrelseledamöterna personligt ansvariga för handlingar som de utför i sin egenskap av styrelseledamöter. Fördjupningen i arbetet behandlar styrelseledamöternas ansvar gentemot tredje man då en sådan drabbas av ren förmögenhetsskada. Enligt skadeståndslagen ersätts en sådan skada då den vållats genom brott eller då det finns särskilda skadeståndsregler. Då det inte finns någon speciallag gällande ideella föreningar är den fråga som utreds hur en ren förmögenhetsskada som drabbar en borgenär skall behandlas. Detta problem utreds utifrån ett typfall som beskriver ett inte helt ovanligt förfarande då ideella föreningar går samman. Sammanslagningen genomförs i dessa fall genom ett fusionsförfarande utan borgenärernas vetskap. Uppsatsen visar på tre möjliga alternativ för en borgenär att argumentera för att ålägga styrelseledamöterna skadeståndsansvar i denna situation. Stöd för de tre alternativen hämtas i praxis och doktrin.swe
dc.format.extent268401 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenswe
dc.titleFöreningsstyrelsens ansvar framför allt gentemot tredje manswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3101swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record