GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
Steneby- School of Craft and Design (-jun 2012) >
Konstnärlig utveckling (KU) - rapporter >

Reflexionspunkter : fenomenografi som metod


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/21902

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_21902_1.pdf5763KbAdobe PDF
View/Open
Title: Reflexionspunkter : fenomenografi som metod
Authors: Nilsson, Anna-lill
Issue Date: 3-Feb-2010
Extent: 42 s.
Publication type: artistic research and development report
Organization: Steneby
Series/Report no.: Steneby KU-rapport
3
Keywords: Spegling
Speglar
Parallella världar
Abstract: This is an artistic investigation in two parts about how mirrors affect the experience of time and place in different landscapes, where I apply a qualitative research method to analyse, structure and evaluate my work. In part two I continue and reflect the result from part one through new mirror investigations in combination with text.
Description: Detta är ett konstnärligt utvecklingsarbete i två delar där jag i fas ett provar att använda en kvalitativ forskningsmetod, fenomenografi, för att analysera, strukturera och värdera mitt eget undersökande konstnärliga arbete som i det här fallet handlar om hur spegelbilder i landskap påverkar upplevelsen av plats och tid. I fas två går jag vidare och reflekterar över kategorierna från fas ett i förnyat praktiskt arbete med kommenterande text.
URI: http://hdl.handle.net/2077/21902
Appears in Collections:Konstnärlig utveckling (KU) - rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011