Show simple item record

dc.contributor.authorStensjö, Cecilia
dc.date.accessioned2010-02-01T12:31:52Z
dc.date.available2010-02-01T12:31:52Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21884
dc.description.abstractDen här studien syftar till att åskådliggöra hur årsredovisningsgenren har expanderat och utvecklats under åren 1981-2001. Uppsatsen innehåller dels en kvantitativ undersökning av vilka textavsnitt som tillkommit i årsredovisningarna under undersökningsperioden, dels en djupare analys av dispositionen och textmönstret i de texter som behandlar olika aspekter av begreppet ”Det ansvarsfulla företaget”. Undersökningsmaterialet består av årsredovisningar från de svenska storföretagen Hennes och Mauritz, Trelleborg och Volvo. Undersökningen visar att både de obligatoriska avsnitten, som årsredovisningen enligt lag måste innehålla, och de kompletterande ökar i omfattning under den aktuella tidsperioden, men att de kompletterande avsnitten dominerar storleksmässigt. Utmärkande för de analyserade årsredovisningstexterna är att samtliga har en övergripande, tematisk disposition och att styckenas innehåll är specifikt och additivt disponerat. Urvalet för textanalysen och den kvantitativa undersökningen synliggör hur begreppet ”Det ansvarsfulla företaget” får sitt genomslag i mitten av 1990-talet och att det med tiden kommer att omfatta alltfler ämnesområden. Beskrivningarna av hur företagen engagerar sig i humanitära och miljörelaterade frågor är ett återkommande drag i årsredovisningarnas textmönster och de visar att företagen försöker möta omvärldens krav på att de skall ta ett större samhälligt ansvar. Det är tydligt att årsredovisningarna har fått en bredare publik genom åren och att deras texter inte längre bara är avsedda för företagens aktieägare. Begreppet ”Det ansvarsfulla företaget” omfattar med tiden även företagens personalpolitik. Årsredovisningarna presenterar inte längre enbart ett ekonomiskt perspektiv på de frågor som rör personalen, utan uttrycker en ambition att se till varje anställds individuella behov och utveckling. I slutet av undersökningsperioden är ”Det ansvarsfulla företaget” ett etablerat begrepp inom årsredovisningsgenren och i vissa avseenden har nu fokus flyttats från företagens affärsverksamhet till deras sociala engagemang.en
dc.language.isosween
dc.subjectÅrsredovisningen
dc.subjectgenreen
dc.subjectDet ansvarsfulla företageten
dc.titleDet ansvarsfulla företaget. En språkvetenskaplig studie av årsredovisningsgenrens expansion och utveckling under åren 1981-2001en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedisheng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska språketswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record