Now showing items 1-1 of 1

    • Instrumentbordets sterilitet 

      Kouznetsova, Anna; Maparzadeh, Mona (2014-08-05)
      Bakgrund: Postoperativa infektioner är ett allvarligt patientsäkerhetsproblem och drabbar ca 3 % av alla patienter som genomgår en operation. Konsekvenserna av detta blir förlängda vårdtider, höga samhällskostnader, ökad ...