Now showing items 1-1 of 1

    • Psykiatriambulans Akut prehospital psykiatrisk vård 

      Johansson, Jenny; Mannerbjörk, Mikael (2015-05-05)
      Bakgrund: Specialistsjuksköterskan ska uppta patientberättelsen och utifrån sin specialiserade kunskap om medicinska eller psykiatriska tillstånd göra en korrekt bedömning. Sjuksköterskan ska från sin bedömning sedan ...