Now showing items 1-1 of 1

    • Sekretmetoden - en metod för familjeplanering? 

      Aronsson, Karin; Malmström, Cecilia (2012-02-17)
      Studien utfördes som en magisteruppsats och undersökte sekretmetoden/Billingsmetoden, kopplad till barnmorskors arbete med familjeplanering. Sekretmetoden är en familjeplaneringsmetod som verkar i preventivt syfte och vid ...