Now showing items 1-1 of 1

    • Psykiatrisjuksköterskans samtal med rättspsykiatriska patienter 

      Abdul Rahman, Omed (2013-06-27)
      Inledning Relationen mellan sjuksköterska och patient är grundstenen för att utföra omvårdnadsarbete. Patientens medbestämmande rätt och engagering i sin vård är bra förutsättningar för patientens autonomi. Psykiatrisj ...