Show simple item record

dc.contributor.authorBehnam Karlsson, Rim
dc.contributor.authorBjarnegård, Emma
dc.contributor.authorFallenius, Monica
dc.date.accessioned2006-02-07T13:34:46Z
dc.date.available2006-02-07T13:34:46Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/216
dc.description.abstractInstitution: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet Författare: Rim Behnam Karlsson, Emma Bjarnegård och Monica Fallenius Arbetets titel: Könsrollsföreställningar i elevtexter Arbetets art: Examensarbete, 10p, inom det allmänna utbildningsområdet inom lärarprogrammet Problem Problematiserandet av stereotypa könsrollsföreställningar ska enligt läroplanen (Lpo94) ha en given plats i vårt blivande yrke som lärare. Detta arbete måste, ur ett sociokulturellt perspektiv, utgå från både pedagogers och elevers föreställningar. Tidigare forskning om elevers egna könsrollsföreställningar har vi funnit bristfällig. Vi menar att man måste veta vilka föreställningar eleverna har innan man kan problematisera dem. Syfte och frågeställningar Detta arbete har ett tudelat syfte där det grundläggande syftet är att studera elevers föreställningar om könsroller. Studiens andra syfte är att pröva och utvärdera elevtextanalys som metod för att få kunskaper om elevers föreställningar om kön. Vilka könsrollsföreställningar kan vi se i berättelser skrivna av elever? Vilka könsrollsföreställningar ger eleverna uttryck för då de skriftligen besvarar frågor om kategorierna kvinna, man, flicka och pojke? Vilka slutsatser kan dras av dessa två olika slag av elevtextanalyser som metod för att kartlägga, beskriva och ta fram underlag för att som lärare få grundläggande förståelse för elevernas könsrollsföreställningar. Material och metod Vi har arbetat med kvalitativ textanalys som metod. Vi har gjort två olika innehållsliga, kvalitativa textanalyser. De texter vi analyserat är skrivna av elever i år 5. Resultat och didaktiska konsekvenser Vi fann att de olika sorters texterna vi samlade in och analyserade delvis gav olika resultat om elevernas könsrollsföreställningar. Kategoribeskrivningarna visade på mer stereotypa föreställningar än berättelserna där karaktärernas egenskaper och handlande var mer nyanserade. De två olika texterna, och analyserna av dessa, har vi funnit vara en metod som kan användas för att se elevernas könsrollsföreställningar och användas som utgångspunkt för oss som pedagoger att problematisera könsrollsföreställningarna. Nyckelord Könsrollsföreställningar, genus, stereotyper, könsschabloner och elevtextanalys.eng
dc.format.extent188825 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosveng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesht05 2432-001eng
dc.subjectkönsrollsföreställningareng
dc.subjectgenuseng
dc.subjectstereotypereng
dc.subjectkönsschablonereng
dc.subjectelevtextanalyseng
dc.titleElevers könsrollsföreställningar. En studie av könsrollsföreställningar i elevers textereng
dc.typeStudent Paper Ceng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record