Show simple item record

dc.contributor.authorLundblad, Mattiassv
dc.contributor.authorBenjaminsson, Patriksv
dc.date.accessioned2009-12-20T21:31:13Z
dc.date.available2009-12-20T21:31:13Z
dc.date.issued2009sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21646
dc.description.abstractSammanfattning Vårt syfte är att ge en bild av miljöundervisningen som bedrivs på VFU-skolor i Göteborgsområdet. Vad har lärarna att förhålla sig till i styrdokumenten, hur lyckas de leva upp till ambitionerna i dessa och vilken kunskap kan vi själva utveckla om miljöundervisning och undervisning för hållbar utveckling? Vi ser på regelbundenheten i miljöundervisningen, om den har utvecklats mot undervisning för hållbar utveckling och lärarnas förutsättningar. Genom en urvalsundersökning kan vi generalisera resultaten till alla VFU-skolor i Göteborgsområdet som har F-5 undervisning. Med hjälp av forskning, utredningar och annan litteratur inom området och vår enkät som 43 lärare fördelade på 13 skolor har besvarat kan vi analysera miljöundervisningen. Av lärarna i vår undersökning undervisade 44 % inom traditionen undervisning för hållbar utveckling jämfört med 33 % 00 (Skolverket 00). Tillsammans med att vi sett att miljö integreras i alla skolämnen, samt att 77 % av skolorna arbetar organiserat med miljö, verkar det som om miljöundervisningen håller på att formas enligt traditionen undervisning för hållbar utveckling. VFU-skolorna har en mer regelbunden miljöundervisning jämfört med tidigare undersökningar från 00. Vi såg att den regelbundenhet som styrdokumenten kräver fanns i 60 % av skolorna jämfört med 35 % år 00 (ibid.), vilket är bra men också innebär att många lärarstudenter möter lärare som inte undervisar regelbundet om miljö. Förutsättningarna för undervisningen i form av läromedel, kompetens, lokala arbetsplaner och skolledningars stöd är bristfälliga. Lärare måste förstå att miljöundervisningen behöver utvecklas mot en undervisning för hållbar utveckling. För att uppnå detta krävs att alla lärarna får den kompetensutveckling som de behöver. Sådan kompetensutveckling skulle t.ex. kunna belysa hur undervisning för hållbar utveckling vilar på den sociokulturella synen på lärande, vilket många lärare säkert har lättare att förhålla sig till. Med hjälp av våra fördjupade kunskaper vill vi vara med och utveckla skolans miljöundervisning.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectMiljsv
dc.titleHållbar miljöundervisning – Lärare på VFU-skolor i Göteborgsområdet svarar på frågor om sin miljöundervisningsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record