Show simple item record

dc.contributor.authorMeza Rivas, Jessicasv
dc.contributor.authorShahraki, Anoushsv
dc.date.accessioned2009-12-20T21:30:40Z
dc.date.available2009-12-20T21:30:40Z
dc.date.issued2009sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21613
dc.description.abstractSammanfattning En dag på förskolan kan se olika ut för barnen, men det som kan vara lika för alla barn i förskolan är att det alltid pågår någon slags lek i deras vardag. Vår studie kommer därför att handla om barns samlärande i leken. Syfte Vårt syfte med studien var att undersöka barns samlärande i lek. Detta har vi gjort genom att med hjälp av videoinspelningar, observera barn i lek. Metod Vi har gjort en observationsstudie, där vi använde oss av videoinspelningar kompletterade med observationer med hjälp av papper och penna. Vi valde att utföra observationerna på två olika förskolor där två avdelningar ingick i vår undersökning. Sammanlagt studerades 5 barn. Resultat I resultatdelen behandlar vi tre olika delmoment i leken vilka är: att lära av varandra i leken, lekteman och barn lär av varandra i lekens konflikter. I denna del beskriver vi de observerade situationerna som vi sedan analyserar. Det resultat vi har kommit fram till i denna studie är att kommunikation och samarbete är en central del i leken. De lekteman som framkom är de som speglar barns vardag som bl.a. familjlekar. Vi kom även fram till att i konfliktsituationer får barn känna empati och visa respekt för andras känslor och de får utveckla den självständiga delen som individ genom att de bl.a. får visa hur de känner i en viss situation. Studiens betydelse för läraryrket Vi tror att vår studie kan ha betydelse för läraryrket genom att den på ett konkret sätt visar hur barn lär i leken, vad vi kallar samlärande och hur stor betydelse det har för barns utveckling. Vi tror att vår studie kan hjälpa pedagoger att få större inblick i teman som utspelar sig i barns lek.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectSamlsv
dc.titleBarns samlärande i lekensv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record