Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Sofiasv
dc.contributor.authorKarlsson, Malinsv
dc.contributor.authorNiklasson, Karinsv
dc.date.accessioned2009-12-20T21:30:25Z
dc.date.available2009-12-20T21:30:25Z
dc.date.issued2009sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21598
dc.description.abstractSammanfattning: Dagligen då barn kommer till förskolan sker mängder med olika möten, möten med andra barn och vuxna. Men det sker även ett möte med en förskolemiljö, både en utomhus- och inomhusmiljö. Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på hur pedagogernas barnsyn speglas i inomhusmiljö och material, då inom de tre alternativa pedagogiska inriktningarna; Reggio Emiliafilosofin, Waldorf- och Montessoripedagogiken. Vilka likheter och skillnader har vi kunnat finna i de olika inriktningarna och då i förhållande till aktuell forskning och läroplanen? Vi har som metod använt oss utav frågeformulärsundersöking, observationsstudie samt samtal med pedagoger. Inför observationerna och samtalen inhämtades kunskap i litteratur och artiklar över de olika inriktningarna. Sammanlagt resulterade det i besök av 1 olika förskolor, och frågeformulärssvar från 43 pedagoger. Johansson (005) belyser tre teman inom pedagogers barnsyn. Dessa avser att barn är medmänniskor, vuxna vet bättre och barn är irrationella. I resultatet fann vi likheter mellan de tre inriktningarna i vår studie och Johanssons teman samt hur dessa speglas i miljön. Vi anser att det har stor betydelse för läraryrket att man som, blivande lärare, reflekterar kring sitt eget förhållningssätt till barn och inte köper ett färdigt koncept i en pedagogik eller en filosofi utan att kritiskt granska och skapa sig en egen uppfattning. Förhållningssättet i sin tur kommer att påverka barns erfarenheter, utveckling och lärande, förhoppningsvis i positiv riktning.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectBarnsynsv
dc.subjectmiljsv
dc.titlePsykisk och fysisk miljö - En jämförelse mellan Reggio Emilia-, Montessori- och Waldorfförskolor i Sverige.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record