Show simple item record

dc.contributor.authorVäisänen, Kristinasv
dc.contributor.authorAndersson, Mariesv
dc.date.accessioned2009-12-20T21:30:20Z
dc.date.available2009-12-20T21:30:20Z
dc.date.issued2009sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21593
dc.description.abstractRapportnr:VT09-611-00 Sammanfattning: Vårt syfte med detta examensarbete har varit att ur ett pedagogiskt perspektiv genom kvalitativa intervjuer undersöka hur sju pedagoger i förskola och skola värderar taktil beröring och ser på att arbeta med detta. De grundläggande frågorna vi valt är dessa: Vilka reflektioner har pedagogerna över sin egen taktila beröring med barnen? Hur värdesätter pedagogerna den taktila beröringen i den pedagogiska verksamheten? Hur resonerar pedagogerna kring att arbeta aktivt med detta? Slutligen frågade vi oss: Hur problematiserar pedagogerna arbete kring taktil beröring? Vi har utfört studien genom en kvalitativ intervjuundersökning och sedan analyserat resultaten med ett hermeneutiskt förhållningssätt. De intervjuade var alla pedagoger med olika befattning och arbetade inom skol- och förskoleverksamheten. Efter gjord analys kan vi konstatera att dessa pedagoger värderar den taktila beröringen högt och reflekterar över den spontana taktila beröringen som sker i vardagen. Dock kunde vi se att trots den positiva inställningen var det få av dem som valde att arbeta aktivt med taktil beröring. Vi tror att detta beror på att det råder en brist på kunskap inom den taktila beröringens betydelse för barnets utveckling och lärande och att detta i sin tur leder till att de inte är medvetna om vilka effekter den taktila beröringen kan ge barnet och barngruppen. Vi uppfattade även att samhällets syn på nära kontakt och taktil beröring spelar en betydande roll i hur man arbetar med det. Vi noterade en rädsla hos pedagogerna att arbetet kring detta skulle kunna uppfattas fel. Slutligen kan vi sammanfatta vi det hela med att pedagogernas inställning till taktila beröring ur tre aspekter som alla flyter samman dessa kallar vi: Taktil beröring som metod, taktil beröring somsv
dc.language.isosvsv
dc.subjectPedagogisk verksamhetsv
dc.subjecttaktil bersv
dc.titleAtt beröra taktiltsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record