GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Magisteruppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

Mellan klass, samhälle och marknad. Anställdas attityder till facket i sociologisk belysning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/21559

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_21559_1.pdf1029KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mellan klass, samhälle och marknad. Anställdas attityder till facket i sociologisk belysning
Authors: Vulkan, Patrik
Issue Date: 17-Dec-2009
Degree: Student essay
Keywords: Fack
klass
attityder
politisk artikulering
Abstract: Dimensionsanalysen visar att det är många anställda som gärna vill se facket arbeta inom ett brett område, i många fall inom flera områden som sträcker sig från det traditionella verksamhetsområdet till jämställdhetsarbete och mer samhällsövergripande frågor. Detta kan ses som ett uttryck för den moraliska ekonomin i samhället, då det finns ett grundläggande stöd för breda och kollektiva lösningar. Samtidigt framkommer det att de flesta anställda ändock anser att fackets viktigaste uppgift ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/21559
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011