Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Theréseswe
dc.date.accessioned2003-12-15swe
dc.date.accessioned2007-01-17T03:05:04Z
dc.date.available2007-01-17T03:05:04Z
dc.date.issued2000swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/2140
dc.description.abstractResumé Uppsatsen behandlar hur rörelsefrämmande förvärv i fåmansbolag skall hanteras skattemässigt efter stopplagstiftningens avskaffande, från och med beskattningsåret 2000. Framställningen bygger på en jämförelse av rättsläget beskattningsåren 1999 och 2000. Stoppreglerna medför att företagsledare och delägare i fåmansbolag beskattas för hela anskaffningsvärdet när bolaget köper in egendom för företagsledarens bruk, eller förvärvar onyttig egendom från delägare. Därutöver medges inte avdrag i bolaget för den rörelsefrämmande egendomen enligt SIL 2 § 13 mom. Sedan reglerna avskaffats finns det ingen särreglering som behandlar dessa förvärv. I förarbeten har det angivits att allmänna regler i fortsättningen skall reglera området, men innebörden av dessa har inte preciserats, varför det blir nödvändigt att tolka de allmänna reglerna. De allmänna regler som åsyftas är KL 32 § 1 mom. (IL 11:1) beträffande tjänsteinkomster, och SIL 3 § 1 mom. (IL 42:1) beträffande inkomst av kapital. Bolagens avdragsrätt regleras i de allmänna reglerna i KL 20, 23 §§. I uppsatsen diskuteras huruvida beskattning av företagsledare och delägare kan komma att ske i lika stor utsträckning som tidigare och huruvida bolagens avdragsrätt förändrats i och med stopplagstiftningens avskaffande. Kan således delägare beskattas för hela anskaffningsvärdet för rörelsefrämmande egendom enligt allmänna regler? Intressant är även i vad mån fåmansbolagsdelägare kan beskattas för en dispositionsrätt av bolagets tillgångar, utan att faktiskt ha nyttjat densamma, vilket bland annat har förespråkats i förarbeten och av RSV . Beträffande bolagens avdragsrätt för rörelsefrämmande egendom, har regeringen uttalat att avdrag endast medges för nödvändiga kostnader i verksamheten enligt KL 20 §. Med anledning därav diskuteras även det nämnda antagandets överensstämmelse med lagens åsyftade innebörd. Därutöver kommenteras inkomstskattelagens ikraftträdande (tillämpas från och med 2002 års taxering) och i vad mån bolagens avdragsrätt kommit att förändras genom IL 13:2. I slutsatsen sammanfattas mina egna synpunkter, baserade på lagstiftning, uttalanden i förarbeten, praxis och doktrin, beträffande de förändringar som skett i rättsläget efter stopplagstiftningens avskaffande. Sökord: avdragsrätt, fåmansaktiebolag, fåmansföretag, fåmansbolag, förmåner, förmånsbeskattning, rörelsefrämmande egendom, stopplagstiftning, stoppregler, KL 20 §, KL 23 §, KL 32 § 1 mom., KL 32 § anv.p. 14 1 st., KL 32 § anv.p. 14 3 st., SIL 2 § 13 mom., SIL 3 § 1 mom., IL 11:1, IL 13:2, IL 42:1.swe
dc.format.extent236605 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenswe
dc.titleFörvärv av rörelsefrämmande egendom i fåmansbolag -en jämförelse av rättsläget beskattningsåren 1999 och 2000 med anledning av stopplagstiftningen avskaffandeswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3151swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record