GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
C-uppsatser (- 2009) >

Tid för gott bemötande - En litteraturstudie om sjuksköterskans bemötande, arbetsrelaterad stress och relationen mellan sjuksköterska och patient


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/21406

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_21406_1.doc212KbMicrosoft WordView/Open
Title: Tid för gott bemötande - En litteraturstudie om sjuksköterskans bemötande, arbetsrelaterad stress och relationen mellan sjuksköterska och patient
Authors: Ahlstedt, Hanna
Sjöstrand, Nathalie
Issue Date: 11-Nov-2009
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Abstract: SAMMANFATTNING För att patienterna skall uppleva en god kvalitet på omvårdnaden är värdigt bemötande en mycket viktig aspekt i sammanhanget. Vården bör dessutom vara säker och medverka till att patienterna känner sig trygga. Många sjuksköterskor upplever att de känner sig stressade av det höga tempot och känner att de måste räcka till, vilket många olika studier och rapporter tidigare skildrat. I dagens samhälle talas det mycket om prioriteringar inom hälso- och sjukvården, både på politiker- o... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/21406
Appears in Collections:C-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011