Show simple item record

dc.contributor.authorHaag, Pontus
dc.date.accessioned2009-10-28T13:15:07Z
dc.date.available2009-10-28T13:15:07Z
dc.date.issued2009-10-28T13:15:07Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21350
dc.description.abstractTitel: Propagandaministerierna? En studie av tre myndigheter och deras opinionsbildande verksamhet Författare: Pontus Haag Uppdragsgivare: MOVE – Svenska myndigheters opinionsbildande verksamhet Kurs: Examensarbete i Medie‐ och kommunikationsvetenskap vid insti‐tutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs uni‐versitet. Termin: Vårterminen 2009 Handledare: Magnus Fredriksson Sidantal: 63 exklusive bilagor Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida opinions‐bildning av mer ideologisk karaktär förekommer samt om det finns ett aktivt arbete med att påverka människors uppfattning om de tre myndigheterna. Metod: Kvalitativ metod Material: Genomförda samtalsintervjuer med sex representanter med an‐svar för information och kommunikation på Energimyndigheten, Fiskeriverket och Försäkringskassan. Huvudresultat: Studiens huvudsakliga resultat visar att de tre undersökta myndigheterna inte kan karakteriseras som den typ av ideolo‐giska myndigheters som Bo Rothstein hävdar att många svens‐ka myndigheter har förvandlats till. Energimyndigheten är den myndighet som faller närmast beskrivningen av en ideologi‐producerande statsapparat. Myndigheten saknar också helt le‐gala styrmedel och använder sig nästan uteslutande av opini‐onsbildning för att uppnå sina mål. Fiskeriverket och Försäk‐ringskassan har inget tydligt arbete med opinionsbildning i mer ideologiska frågor. Energimyndigheten och Försäkringskassan har en medveten profilering och varumärkesstrategi. Det arbe‐tet är nära förknippat med att stärka legitimiteten och därmed säkra sin framtida existens. Fiskeriverket arbetar inte alls med t ex profil och varumärke.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesC696en
dc.titlePropagandaministerierna? En studie av tre myndigheter och deras opinionsbildande verksamheten
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism and Mass Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record